Skip to the content

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van onze website en nieuwsbrieven de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Visual Systems is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.

Prijs- of technische wijzigingen en tekstuele fouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig tot en met de aangegeven datum, zolang de voorraad strekt en niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Het is mogelijk dat u bij de elektronische nieuwsbrief een melding krijgt met de vraag of u een verbinding wilt maken met internet. Dit is nodig om de plaatjes in deze nieuwsbrief te kunnen weergeven. Wanneer u hier niet voor kiest, dan verschijnt alleen de tekst zonder de opmaak.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website en nieuwsbrieven mag zonder schriftelijke toestemming van Visual Systems worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@visualsystems.nl.

Informatie van (door u) bezochte en door u ingevulde pagina’s kunnen door Visual Systems worden gebruikt om u van dienst te zijn en om haar producten en of diensten te verbeteren. Uw gegevens worden door ons niet aan derden ter beschikking gesteld zonder daarvoor uw nadrukkelijke toestemming te hebben gekregen. Visual Systems zal uiterst zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Alle rechten voorbehouden.

Aan de inhoud van deze website en nieuwsbrieven kunnen geen rechten worden ontleend.

Visual Systems

Algemeen en verkoop:
De Reest 60
8253 PW Dronten
Telefoon: 0321-317799
E-mail: Klik hier

Helpdesk en ontwikkeling:
Telefoon: 085-3036272
E-mail: Klik hier

Bent u nieuwsgierig geworden?

Vraag dan vandaag nog een gratis en geheel vrijblijvende online demonstratie aan van onze verhuursoftware. Zo weet u binnen 20 minuten of Visual Rental Dynamics de ideale oplossing is die u zoekt!